Kidron Outreach Clinic

Location
Kidron Mennonite Church, 3987 Kidron Road, Kidron